OBJEVUJI... POZNÁVÁM... ROSTU...

Koventinka je místem rozvoje dětí od 6 do 15 let, nabízí bezpečné prostředí pro objevování a učení vlastním tempem. Děti mají prostor se rozvíjet zejména v oblasti svých zájmů a talentů, mohou projevit své silné stránky. Důraz klademe na rozvoj tzv. měkkých dovedností, jako je efektivní komunikace, sebereflexe, spolupráce, empatie, kreativita, kritické myšlení, otevřenost, odpovědnost a proaktivní přístup.

V Koventince se děti nepřipravují na život a na to, až z nich něco bude, ale žijí teď a jsou plnohodnotnými lidmi. Každý má talent na něco jiného, odlišné zájmy, své vlastní tempo učení…

Učení je přirozené

Děti se u nás učí proto, že učení je pro ně přirozené, baví je, dává jim smysl. Chyba je vítána, protože se díky ní člověk posouvá (v Koventince nejsou žádné tresty ani odměny). Děti jsou vedeny k  samostatnosti a vyjádření vlastního názoru; poznatky jsou vždy spjaty se skutečným životem. Důležité místo zaujímají pohyb a hry intuitivní pedagogiky.

Konflikty pomáhají růst

Konflitky pomáhají dětem růst – průvodce je mediátorem, ne soudcem. Problémy se řeší na kruhu společně. Průvodce je pro děti přirozeným vzorem, jedná autenticky, vnímá a dává najevo svoje hranice, nevynucuje si úctu ani poslušnost.

Každé dítě má jedinečné schopnosti a vlastnosti, své silné i slabší stránky, své zájmy, potřeby a cíle. Přináší si jiné zkušenosti a znalosti. Poskytujeme dětem dostatek prostoru, času, podpory, svobody i hranic, aby se rozvíjely dle svých možností. Děti postupně objevují, že na jejich myšlenkách a chování záleží a mají možnost měnit svět kolem sebe. Učí se formulovat své názory, argumentovat a přijímat názory a pohledy ostatních beze strachu a předsudků. Budují si tím kladný vztah k sobě a ostatním.

Každé dítě má jedinečné schopnosti a vlastnosti, své silné i slabší stránky, své zájmy, potřeby a cíle. Přináší si jiné zkušenosti a znalosti. Poskytujeme dětem dostatek prostoru, času, podpory, svobody i hranic, aby se rozvíjely dle svých možností. Děti postupně objevují, že na jejich myšlenkách a chování záleží a mají možnost měnit svět kolem sebe. Učí se formulovat své názory, argumentovat a přijímat názory a pohledy ostatních beze strachu a předsudků. Budují si tím kladný vztah k sobě a ostatním.

Chyba je vítána, neboť na jejím základě se člověk učí. Snažíme se nechat dopadnout přirozené důsledky volby dítěte, protože ty jsou bezprostřední zpětnou vazbou. Díky tomuto přístupu se děti rychle stávají autonomními. Řídí se vlastní motivací, dokážou odhadnout své možnosti a přijímají za své jednání odpovědnost, čímž posilují sebedůvěru.

Děti sice mají méně zkušeností, ale jsou stejně hodnotnými bytostmi jako dospělí. Všichni vytváříme pravidla společně a neseme odpovědnost za své chování. Dětem důvěřujeme a poskytujeme jim maximální možnou svobodu.

Rodiče jsou vždy vítáni – mohou se podílet na výuce či se jen přijít podívat. Jejich role je nezanedbatelná, aktivně se podílejí na chodu školy. Všichni společně vytváříme prostor pro sdílení a přátelství.

Obědy pro děti vaří s láskou a péčí naše kuchařka a provozní. Většina jídel je vegetariánských, připravovaných ze skutečných potravin, bez rafinovaného cukru. Upřednostňujeme suroviny z lokálních zdrojů.

Koventinka je škola, soukromá škola, základní škola, alternativní škola, komunitní škola, moderní škola, inovativní škola, svobodná škola, škola pro děti a dětem.