Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

OBJEVUJI... POZNÁVÁM... ROSTU...

Koventinka, individuální vzdělávání v Plzni

Koventinka je místem rozvoje dětí od 6 do 15 let, nabízí bezpečné prostředí pro objevování a učení vlastním tempem. Děti mají prostor se rozvíjet zejména v oblasti svých zájmů a talentů, mohou projevit své silné stránky. Důraz klademe na rozvoj tzv. měkkých dovedností, jako je efektivní komunikace, sebereflexe, spolupráce, empatie, kreativita, kritické myšlení, otevřenost, odpovědnost a proaktivní přístup.

V Koventince se děti nepřipravují na život a na to, až z nich něco bude, ale žijí teď a jsou plnohodnotnými lidmi. Každý má talent na něco jiného, odlišné zájmy, své vlastní tempo učení…

Učení je přirozené

Děti se u nás učí proto, že učení je pro ně přirozené, baví je, dává jim smysl. Chyba je vítána, protože se díky ní člověk posouvá (v Koventince nejsou žádné tresty ani odměny). Děti jsou vedeny k samostatnosti a vyjádření vlastního názoru; poznatky jsou vždy spjaty se skutečným životem. Důležité místo zaujímají pohyb a hry intuitivní pedagogiky.

Konflikty pomáhají růst

Konflitky pomáhají dětem růst – průvodce je mediátorem, ne soudcem. Problémy se řeší na kruhu společně. Průvodce je pro děti přirozeným vzorem, jedná autenticky, vnímá a dává najevo svoje hranice, nevynucuje si úctu ani poslušnost.


Warning: Undefined array key "background_color" in /www/doc/www.koventinka.cz/www/wp-content/plugins/elementor/includes/conditions.php on line 87

Warning: Undefined array key "background_color" in /www/doc/www.koventinka.cz/www/wp-content/plugins/elementor/includes/conditions.php on line 87

Warning: Undefined array key "background_color" in /www/doc/www.koventinka.cz/www/wp-content/plugins/elementor/includes/conditions.php on line 87

Warning: Undefined array key "background_color" in /www/doc/www.koventinka.cz/www/wp-content/plugins/elementor/includes/conditions.php on line 87

Proč se jmenujeme Koventinka?

Koventina (Coventina) je keltská bohyně vod (oceánů, jezer, potoků, jezírek a řek). Je ochránkyní životního prostředí a bohyní hojnosti. S jejím uctívám souvisí zvyk házení drobných mincí do vody, spojený s přáním, která má Koventina vyplnit.

Coventina je  také bohyní očisty – nejen tělesné, ale i duševní, nových myšlenek a duchovní obrody.


Warning: Undefined array key "background_color" in /www/doc/www.koventinka.cz/www/wp-content/plugins/elementor/includes/conditions.php on line 87

Warning: Undefined array key "background_color" in /www/doc/www.koventinka.cz/www/wp-content/plugins/elementor/includes/conditions.php on line 87
Historie Koventinky

Na počátku Koventinky stály 3 ženy – Radana Lazarová, Lucka Saláková a Eva Mikešová –, které nemohly najít vhodnou školu pro své děti, a tak se ji rozhodly založit…  Základní myšlenkou bylo umožnit dětem rozvíjet se vlastním tempem, na základě vnitřní motivace, bez vnějšího tlaku a strachu z hodnocení.

Od nápadu k realizaci však byla poměrně složitá cesta – komunitní školy téměř neexistovaly, takže moc nebylo, kde získávat zkušenosti, a zakladatelky neměly k dispozici žádný kapitál, ani prostory.

Přesto se podařilo to, že v září roku 2014 Koventinka přivítala prvních pět svých „žáků“. Nikdo však netušil, zda a jak dlouho bude fungovat. Dětí postupně přibývalo, a tak se k původně jediné průvodkyni – Lucce – začali přidávat další.

Fungování Koventinky by také nebylo možné bez zapojení rodičů.

V současné době tvoří Koventinku více než 40 dětí
(od předškoláků po deváťáky) a dvanáct dospělých.

Původní cíl zakladatelek se daří naplňovat – děti chodí do Koventinky s radostí a beze strachu. Největším zadostiučiněním je, když se děti netěší na prázdniny, ale na září!

MENU